دوره‌های آموزشی برنده شو

مستر کلاس - آرش طاهباز

آموزش و یادگیری حرفه ای ترین تکنیک های پیاده در آخر بازی آموزش و یادگیری حرفه ای ترین تکنیک های پیاده

200 دقیقه

9 جلسه

آرش طاهباز

پیشرفته

هزینه سرمایه گذاری
۸۰۰,۰۰۰ تومانتومان

اطلاعات بیشتر