دوره رایگان

برنده شــو برگزار میکنـد

در این ترم شما با عناوین اولیه همچون ( شناخت صفحه , نام گذاری خانه‌ها , نحوه حرکت مهره‌ها ,ارزش گذاری نسبی و اکتسابی آنها ,ثبت حرکات و مقدمه ای بر تاکتیک هایی چون آچمزی ,برخاست ها و چندگال ) خواهید داشت . این ترم شامل ۳ جلسه بوده که در جهت ارتقاء سطح کلی شطرنج برای عموم رایگان عرضه گردید و می توانید این ترم را دانلود کنید .

***

معرفی اساتید

نحوه شرکت در این دوره

روی تصویر دوره زیر کلیک کنید و فرم ثبتام سریع در دوره را تکمیل کنید