هدیه به مناسبت افتتاح شعبه قزوین

هدیه به مناسبت افتتاح شعبه قزوین

آیا میدونستید مجموعه آموزشی برنده شو در ۱۸ ماه اخیر بیش از ۱۸۰ ساعت دوره آموزشی با کیفیت با اساتید مطرح برگزار کرده ؟ به دوره هدیه خرداد ما خوش اومدی با افتخار خدمتگذارتوووووون هستیم