هدیه برنده کرج برای شطرنجبازان ایران

هدیه به مناسبت افتتاح شعبه کرج

آیا میدونستید مجموعه آموزشی برنده شو در ۱۸ ماه اخیر بیش از ۱۸۰ ساعت دوره آموزشی با کیفیت با اساتید مطرح برگزار کرده ؟ به دوره هدیه خرداد ما خوش اومدی با افتخار خدمتگذارتوووووون هستیم