نویسنده مدیر فروشگاه

مدیریت توجه و تمرکز

🔰چكيده اي از وبينار توجه و تمركز 👨🏻‍💻با تدريس مهندس محمد خيرخواه توسط ايشان منتشر شد. ✅گفتني است در اين وبينار قريب به ٦٠ شركت كننده حضور داشتند     💢 آیا «توجه»...