نزدیکترین وبینارها

پکیج های تخصصی

بازی با قهرمانان

برنده شــو

مدل آموزشي در عصر جديد

پیشرفت شما بیشترین اهمیت را برای ما دارد. دوره های تخصصی آنلاین برای شما طراحی می شود.

بیشتر بخوانید

ريشه اصلي اغلب اشتباهات

چه اتفاقی می افتد اگر یک مشاور حرفه ای در روزهای آینده زندگی تان در کنارتان باشد؟ آیا قله فتح می شود؟

بیشتر بخوانید

تاثير حريف تمريني قدرتمند

آیا مایلید با بازیکنی که ۵۰۰ واحد درجه بیشتری نسبت به شما دارد بازی کنید؟ به نظرتان به پیشرفتتان کمک خواهد کرد؟

بیشتر بخوانید

نامه های رضایت