تاثير حريف تمريني قدرتمند

در مقاله بسیار مهم حلقه تاثیر خواندیم که چگونه اطرافیان بر طرز فکر ، گفتار ، انتخاب و نتایج ما تاثیر گذار خواهند بود.

در مدرسه قدرت اثر گذاری معلم بالاست اما مدیر و ناظم مدرسه کم تاثیر نخواد بود و به هيچ وجه نمي توان اثر همكلاسيان را ناديده گرفت…

اما در شطرنج چطور از این آگاهی بهره بجوییم؟
در اين مقاله يكي از موارد تاثير گذار را معرفي مي كنيم…

بازی هدفمند!

بازی هدفمند روش های گونانی دارد و ایده های مختلفی را دنبال می‌کند اما در اینجا به یکی از آنها میپردازیم.

بازی تمرینی با حریفان قدرتمند:

آیا مایلید با بازیکنی که ۵۰۰ واحد درجه بیشتری نسبت شما دارد بازی کنید؟

در زندگی چند بار چنین تجربه ای داشتید ؟
آیا این اثر مثبتی خواهد گذاشت؟
به نظرتان به پیشرفت شطرنجی شما کمکی خواهد کرد؟

برنده شو با همكاري تعدادي از بازيكنان قدرتمند و قهرمان در كنار توست تا رقابت هاي هدفمند جذابي را تجربه كني…